Blockchain Introductie


Als we het over cryptovaluta hebben, wordt ook vaak de term “de blockchain” gebruikt. Deze blockchain is heel erg belangrijk voor cryptovaluta, sterker nog zonder de blockchain zouden cryptocurrencies niet bestaan. In dit artikel leggen we uit wat de blockchain precies inhoudt.

Wat is “de blockchain”?

Letterlijk vertaalt betekent blockchain zoiets als “ketting van blokjes”. En dat is dan ook precies wat de blockchain is, een verzameling van blokjes.
In één blok wordt allerlei data opgeslagen. In het geval van Bitcoin gaat het om data omtrent digitale transacties. Binnen Ethereum wordt er ook informatie opgeslagen en het Ripple netwerk gebruikt haar “blockchain” om een betalingsprotocol te laten draaien.
Ieder blokje volgt op het volgende blokjes. Deze blokjes zijn openbaar en terug te vinden. Elke transactie in de blockchain wordt dus officieel vastgelegd. Daarmee vormt de blockchain voor Bitcoin een soort van “grootboek”, zoals ook banken dat hebben.

De toepassingen van Blockchain

De blockchain van Bitcoin is niet dezelfde blockchain als die van Ethereum. En ook Ripple en Stellar Lumens houden er een andere blockchain op na. Het principe is echter wel gelijk. Maar waar het doel van Bitcoin is om als alternatief betaalsysteem te dienen, is haar blockchain puur bedoeld om transacties bij te houden en vast te leggen.
Ethereum bekijkt het vanuit een breder perspectief en wil niet alleen transacties vastleggen, maar ook informatie uitwisselen. Zo kun je via Ethereum contracten en verzekeringen afsluiten. Dat vraagt dus om andere data.
Ook Ripple gebruikt het blockchain principe, maar dan om een eigen betaalsysteem te hanteren. Waar de blockchain van bijvoorbeeld Bitcoin openbaar is – en iedereen met een computer mee kan werken aan het onderhouden ervan – is de blockchain van Ripple gesloten. Alleen medewerkers van Ripple kunnen er gebruik van maken.

Voorkom de meest gemaakte beginnersfouten! Download ons GRATIS e-book van de top 10 meest gemaakte fouten.

Gratis Ebook Downloaden

Voordelen van de blockchain

De blockchain is, zoals gezegd, erg belangrijk voor cryptocurrencies. Zelfs onmisbaar. Want doordat de blockchain het mogelijk maakt om transacties te controleren en te verifiëren, kan een systeem gedecentraliseerd zijn en los staan van banken en overheden. Dat is waar het in veel blockchains dan ook om draait. Een systeem waarmee personen van persoon tot persoon transacties kunnen doen en daarmee de kosten en bemoeienis van een bank kunnen overslaan.

De blockchain maakt het mogelijk om zelf over je kapitaal te beschikken. Maar omdat iedereen toegang heeft tot de blockchain, is er wel een vorm van controle en validatie. Zo kunnen Bitcoins niet gekopieerd worden en twee keer worden uitgegeven. De blockchain is dus een transparant systeem dat betalingen inzichtelijk en veilig maakt.

De technologie van de blockchain wordt in iedere nieuwe cryptomunt verder uitgediept en ontwikkeld. Er zijn dan ook veel meer mogelijkheden met de blockchain dan we tot nu toe benutten. In deze afbeelding is mooi uitgelegd hoe de blockchain ervoor zorgt dat alle Bitcoin transacties gecheckt, en niet gemanipuleerd kunnen worden.

Image

Moet je de blockchain begrijpen?

De blockchain is ingewikkelde materie. Als je het niet helemaal begrijpt, is dat niet erg. Vooral wanneer je de technologie wil gaan gebruiken is het wel handig om te snappen hoe de blockchain werkt.
Desondanks is het voor investeringen in cryptovaluta genoeg om te weten dat er blockchains zijn en dat je hierop veelal openbaar informatie deelt en terug kan vinden.